סיכול חוזה

החיים מזמנים לנו אירועים בלתי צפויים המתרחשים בפרק הזמן שבין כריתת החוזה לבין המועד שנקבע לסיומו ולעיתים מדובר באירועים המכשילים את תשתית החוזה.

חוק החוזים מספק לנו ערוץ להתמודדות עם השלכות של נסיבות המשבשות את האפשרות לביצוע חוזה שיש בו כדי לקדם השקפה מוסרית-ערכית שלפיה יש למחול לצד שהפר את החוזה כאשר הפרה זו נגרמה שלא באשמתו, ופוטר צד לחוזה מתוצאות של אי קיום בתנאי שלא ידע או לא צפה את הנסיבות המסכלות, לא יכול היה למנוע את הנסיבות המסכלות ואותו נסיבות סיכלו את קיום החוזה.

נסיבות דומות, אשר על פניו ניתן לכנותן נסיבות מסכלות, אירעו נוכח התפרצות נגיף הקורונה (COVID) שזימנו לעסקים רבים מחלוקות וסכסוכים רבים סביב הסכמים שנחתמו בטרם התפרצותו.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי, ולצורך כך הנך מוזמן ליצור קשר עם עורך דין שגיא רויזר לצורך קבלת המשך ייעוץ בעניינך.