ייפוי כוח מתמשך

אירועים שונים, כגון: מחלות, מגפות, תאונות, התדרדרות במצב הבריאותי והתדרדרות במצב הקוגניטיבי וכו', אשר פוגעים בכושר השיפוט האישי, עלולים לגרום לאדם לאבד את כשירותו המשפטית ואת היכולת לקבל החלטות על גופו ורכושו. 

כאשר אדם מאבד את כשירותו המשפטית על גופו ורכושו כאמור, נפתח פתח חוקי למינוי אפוטרופוס מטעם המדינה אשר נדרש ליטול על עצמו אחריות על אותו אדם ולקבל עבורו החלטות על חייו מסוגים שונים. התוצאה היא, באופן טבעי, חוסר שליטה על המשך מהלך החיים.

על מנת שיהיה באפשרותו של אדם לדאוג לעתידו, יצר המחוקק כלי משפטי יעיל אשר בבסיסו עומדת תפיסה חברתית חדשה שנועדה לשמר, ככל הניתן, את האוטונומיה הפרטית של האדם וכיבוד רצונו האישי - הוא "ייפוי הכוח המתמשך".

מדובר במסמך משפטי המאפשר לאדם, בעודו כשיר וצלול, להגדיר מי יהיו נציגיו החוקיים אשר יוסמכו לטפל בענייניו, הן הרכושיים והן הרפואיים, ככל שיגיע למצב של חוסר כשירות משפטית. ייפוי הכוח המתמשך נערך על ידי עורך דין המוסמך על-ידי המדינה ומפרט מי מבני משפחתו, חבריו הקרובים או אנשי מקצוע מהימנים מטעמו ישמשו כמיופי כוחו במידה שלא יהיה כשיר משפטית, ומאפשר לו להביע את רצונו המפורט והמדויק באיזה אופן עליהם לפעול במידה שלא יוכל לקבל החלטות על חייו ולדעת מראש כי ניהול ענייניו האישיים יהיה בטוח בידיו של קרוביו.

ייפוי הכוח המתמשך מותיר את הכוח והשליטה על חייך בידיך ובידי קרוביך.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי, ולצורך כך הנך מוזמן ליצור קשר עם עורכת הדין טליה רוזמן לצורך קבלת המשך ייעוץ בעניינך.