סמכות העניינית של בית הדין לעבודה לדון בתביעות הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית נועד לאסור הטרדה מינית כדי להגן על  כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים, בין היתר במסגרת יחסי עבודה.

על בסיס תכלית זו המחוקק ייחד הוראות מיוחדות למיגור תופעת ההטרדה המינית במקום העבודה, במהלך יחסי העבודה ובמסגרתם, הקובע, בין היתר, כי לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהטרדה מינית לפי חוק זה אם היא בוצעה "במסגרת יחסי עבודה", על מנת להבטיח סביבת עבודה נקייה מהטרדות. המונח "מסגרת יחסי עבודה" מוגדר בחוק כ"מקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא".

בית הדין הארצי לעבודה הרחיב את המונח כך שההגנה מפני הטרדה מינית תחול על כל מי שמתקיימת בהם זיקה מהותית ל"מסגרת יחסי עבודה". לצורך כך נקבע שמקום עבודה משותף הוא מרכז הכובד של הזיקה המהותית ל"מסגרת יחסי העבודה", בשל הזיקה הפיסית של העובדים למקום העבודה, בשל שהות העובדים במקום העבודה בזמן העבודה ובשל מעורבותם בענייני עבודה.

הרחבת המונח כאמור גרם באופן טבעי לגדילה בהיקף התביעות המוגשות לפי החוק למניעת הטרדה מינית, אפילו במקרים שבהם ההטרדה המינית הנטענת לא בוצעה במהלך שגרת העבודה הרגילה.

לאחרונה סילק בית הדין האזורי לעבודה תביעה על הסף אשר הוגשה על-ידי תובעת שטענה שהוטרדה מינית, בשל חוסר סמכות עניינית, תוך חזרה על תכלית החוק למניעת הטרדה מינית, ובכלל זה כי אין די בכך שמדובר בעובדים העובדים תחת קורת גג אחת ללא ממשק ביניהם על מנת לקיים את הזיקה מהותית הנדרשת ל"מסגרת יחסי עבודה", ועל אחת כמה וכמה כאשר נטען שההטרדה המינית בוצעה מחוץ למקום העובדה ומחוץ לשעות העבודה, שכן במצב שכזה למעסיק ממילא אין יכולת למנוע את ההטרדה המינית הנטענת.

בית הדין האזורי לעבודה הסביר, כי "תכלית החוק ומטרתו אינה לכפות על מעסיקים את הדאגה ל'סביבה נקייה' בכל מקום אשר ילכו עובדיהם, גם בחייהם הפרטיים, ללא כל קשר למקום העבודה או אירועים  מחויבים במסגרת העבודה ומבלי שהיו בין הצדדים יחסי מרות כלשהם".

בהתאם לדברי בית הדין, מסקנה אחרת עשויה להוביל לתוצאה אבסורדית לפיה מעשה הטרדה שבוצע כלפי אדם במסגרת הזמן הפרטי של הצדדים, יוביל לבירור מחלוקת תחת קורת הגג של בית הדין לעבודה, מבלי שיש לצדדים קשרי עבודה כלשהם ו/או זיקה מהותית ל"מסגרת יחסי עבודה".

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי, ולצורך כך הנך מוזמן ליצור קשר עם עורך דין שגיא רויזר לצורך קבלת המשך ייעוץ בעניינך.